Kulttuurisensitiivinen muistityö

 

ETNIMU-toiminta edistää kulttuurisensitiivistä muistityötä. Kulttuurisensitiivisessä muistityössä keskeisiä työtapoja ovat:

  • etnisiin vähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien onnistunut tavoittaminen
  • aito kohtaaminen
  • luottamussuhteen rakentaminen

Työtapa rakentuu aina myös empatian varaan.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten omien asenteiden merkitys sekä oman toiminnan jatkuva reflektointi ovat keskiössä työn onnistumisen kannalta. On tärkeää, että asiakas- ja hoitotilanteen kohtaamisessa saavutetaan ymmärrys asiakkaan ja ammattilaisen välillä. Yhteistyötä kehittämällä ja tietoa jakamalla voidaan tätä ymmärrystä kasvattaa sekä edistää etnisiin vähemmistöihin kuuluvien iäkkäiden mahdollisuutta päästä muistitestien alkukartoituksen piiriin.

ETNIMU-projektissa laadittu opas Kulttuurisensitiivinen muistityö, kokemuksia Suomesta, laajentaa ammattilaisten ymmärrystä siitä, miten eri kulttuuritaustoista tulevia asiakkaita tulisi kohdata muistityössä. Opas on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

 

Luennot ammattilaisille

Kulttuurisensitiivisen muistityön luentotilaisuuksissa palautteista on noussut esille aiheen tärkeys ja ajankohtaisuus sekä se, ettei tietoa ja koulutuksia aiheesta ole riittävästi saatavilla. Vaikka alan ammattilaisilla olisi tietoa kulttuurisensitiivisestä muistityöstä, ei se ole riittävää. Esille on noussut, että ammattilaisten on haastavaa kohdata vieraskielisiä ja eri taustoista tulleita iäkkäitä. Heidän mukaan kieliongelmat ovat isoimmat vieraskielisen iäkkään kohtaamisessa.

 

”Vaikka meillä olisi runsaasti kokemusta muistityöstä, ei meillä ole kokemusta eri kulttuureista tulevien ikäihmisten kohtaamisesta”muistihoitaja.

 

Palautteiden mukaan asiakkaan kulttuuritaustaan halutaan perehtyä ja iäkkään asiakkaan käynnille halutaan varata riittävästi aikaa muun muassa tulkin kanssa toimimiseen. Ammattilaisten mielestä muistityössä tärkeää on empaattisuus, monipuolisuus, asiakkaan kunnioitus ja rauhallisuus.

 

 

 

Tilaa luento

 

Ota yhteyttä, ja tilaa maksuton Kulttuurisensitiivinen muistityö -luento!

 

 

 

Kulttuurisensitiivistä muistityötä tukevat työkalut

 

Kulttuurisensitiivinen muistityö: Kokemuksia Suomesta, 2017

ETNIMU projektissa on kehitetty opas, mikä on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja alan opiskelijoille kulttuurisensitiivisen muistityön tueksi. Teokseen on koottu ETNIMU projektin 2015-2017 havaintoja. 

 

Kulttuurisensitiivinen muistityö: Kokemuksia Suomesta, 2017

 

 

Oppaassa käsitellään sitä, miten etniseen vähemmistöön kuuluva ikääntyvä on toisaalta samanlainen ja toisaalta erilainen asiakas ja miten kulttuurinen tausta vaikuttaa mm. muistivastaanotolla ja testaustilanteessa. Lisäksi opas esittelee kulttuurisensitiivisen työotteen, jota hyödyntämällä ammattilaisen on mahdollista huomioida asiakkaansa tausta ja tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla.

 

 

 

Video Suomessa asuvan venäjänkielisen omaishoitajan kokemuksista.

Suomessa asuva venäjänkielinen muistisairaan omaishoitaja kertoo kokemuksistaan. Video on tekstitetty suomeksi. ETNIMU projekti 2015-2017

Suomassa asuvan venäjänkielisen omaishoitajan kokemukset

 

 

 

Videolla omaishoitaja kertoo oman äitinsä muistisairauden taustasta sekä siitä, minkälaisia vaikeuksia ja vastoinkäymisiä hän on matkallaan kohdannut. Videon haastattelussa hän vastaa myös kysymyksiin: Miten Suomen hoitokulttuuri eroaa hänen kotimaan hoitokulttuurista, mistä apu- ja tukimuodoista on ollut hänelle hyötyä ja millaista apua ja tukea hän toivoo?