ETNIMU-toiminta MEMO -lehdessä

 

Moninaisuus ja monikulttuurisuus sekä Suomen muistiasiantuntijoiden 30 v. juhlavuosi ovat tämän vuoden viimeisen MEMO -lehden aiheina.

Annikka Immonen lehden pääkirjoituksessa: Suomen muistiasiantuntijat ry:ssä on myös tartuttu ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, josta erinomaisena esimerkkinä on tämän lehden teemanakin oleva kulttuurisensitiivinen muistityö. Kansainvälisesti verkostoituneessa ETNIMU-hankkeessa on tuotettu tietoa ja kehitetty ammattilaisille työvälineitä yhä monikulttuurisemman asiakaskunnan kohtaamiseen.

 

Lue MEMO lehti täältä Teemana moninaisuus ja monikulttuurisuus


 

 

 

ETNIMU-toiminnan uudet julkaisut ja materiaalit.

Suomen muistiasiantuntijat ry:n ETNIMU-toiminnassa on julkaistu uusia materiaaleja sekä uusi käsikirja.

 

Uudet materiaalit ovat:

Muistitulkin materiaalit

Helmikuussa 2019 alkaneesta Muistitulkki-koulutusohjelmasta on valmistunut ensimmäiset muistitulkit. Koulutusohjelmassa kehitetyt materiaalit on laadittu selkosuomeksi, viroksi, venäjäksi, kiinaksi ja arabiaksi. Materiaalit on kehitetty sekä muistitulkin että sote-alan ammattilasten työn tueksi. Mikäli tarvitset työssäsi muistitulkkia tai haluat hyödyntää muistivastaanotolla muistitulkin materiaaleja, ota yhteyttä.

Muistitulkin käsikirja

Muistitulkki-koulutusohjelman sisällöstä on kirjoitettu Muistitulkin käsikirja. Käsikirja sisältää koulutusohjelman pähkinänkuoressa. Se on ensisijaisesti kirjoitettu muistitulkeille mutta kirjassa on runsaasti hyödyllistä tietoa muistivastaanotolla ja muistitestissä tapahtuvasta tulkkaustoiminnasta, joten kirja sopii luettavaksi kaikille sote-alan ammattilaisille, jotka käyttävät tulkkia asiakastilanteissa.

Pieni opas muistitestiin kutsutulle

Pieni opas on laadittu selkosuomeksi, viroksi, venäjäksi, kiinaksi ja arabiaksi. Se on tarkoitettu muistitestiin kutsutulle henkilölle sekä hänen läheisilleen. Oppaassa kerrotaan tiiviisti ja selkeästi mitä tarkoittaa kun on saanut kutsun saapua testiin, miksi testi tehdään ja mitä testitilanteessa tapahtuu.

 

Kaikki ETNIMU-toiminnan materiaalit ja julkaisut on luettavissa verkkosivuillamme kohdassa ERIKIELISET MATERIAALIT.

Osa materiaalista on myös tulostettavissa mutta osa, kuten muistitulkin materiaalit on tarkoitettu muistiammattilaisten käyttöön ja annamme mielellämme niihin ohjeistuksen. Ota yhteyttä, niin toimitamme materiaalit sinulle.

 

Yhteistyöterveisin,

Siiri Jaakson ja Nina Pellosniemi

 

 

 

 

 

TIEDOTE 15.10.2020


Kuusi monikulttuurista vanhustyötä tekevää järjestötoimijaa yhdistyivät yhteenliittymäksi vahvistaakseen ja edistääkseen kohderyhmiensä asemaa Suomessa.


Monikulttuurisen vanhustyön osaamiselle on kasvava tarve, johon yhteenliittymä toiminnallaan vastaa. Tarvitsemme enemmän yhteistyötä ja vuoropuhelua eri toimijoiden välille sekä käytännön työkaluja, koulutusta, ohjaamista ja tiedon jakamista, jotta etnisiin vähemmistöihin kuuluvat iäkkäät voivat saada heidän hyvinvointiaan edistävät palvelut yhdenvertaisesti. Tämä on merkittävä yhteiskunnallinen asia, myös taloudellisesti.


Yhteenliittymän tarkoitus on vahvistaa alan toimijoiden vaikuttamismahdollisuuksia, hyödyntää toistensa osaamista ja resursseja edunvalvontatyössä sekä tiivistää keskinäistä yhteistyötä etnisten ja kielellisten vähemmistöjen iäkkäiden aseman parantamiseksi Suomessa. Yhteenliittymällä saadaan koottua toimijoiden moniammatillista osaamista yhteen ja vaikuttamaan ikääntyvien vieraskielisten tilanteeseen alueellisesti ja valtakunnallisesti.


Yhteenliittymän tavoite on parantaa vähemmistöihin kuuluvien iäkkäiden asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmässä. Tavoite saavutetaan tekemällä työtä vieraskielisten ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvien iäkkäiden parissa heidän arkensa tukemiseksi, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä lisäämällä eri toimijoiden tietoisuutta vähemmistöihin kuuluvien iäkkäiden tilanteista, tarpeista ja mahdollisuuksista.


Yhteenliittymän toiminta vahvistaa mukana olevien tahojen osaamista ja tiivistää yhteistä asiantuntemusta. Lisäksi yhteenliittymä tukee vähemmistöihin kuuluvien iäkkäiden parissa toimivia uusia tahoja, kuten kuntatyöntekijät, järjestöt ja hankkeet, verkostomaisella työotteella, jakamalla tietoa valtakunnallisesti sekä kutsumalla aiheesta kiinnostuneita mukaan tapahtumiin ja keskustelutilaisuuksiin. Tulevaisuuden visiona on toimia työkentän uusille tahoille tukijana ja kouluttajana. Yhteenliittymässä mukana olevat toimijat ovat pitkäaikaisia monikulttuurisen vanhustyön asiantuntijoita, joilla on omat toimintamuodot, vaikuttamiskanavat ja verkostot, laaja-alaista koulutuskokemusta aiheesta sekä syvällistä asiantuntemusta vieraskielisten ikääntyvien tukemisesta.


Yhteenliittymän toimijat:
1. järjestävät edunvalvontatilaisuuksia, kuten keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja vierailuja
2. laativat kannanottoja, lausuntoja ja selvityksiä
3. järjestävät koulutuksia ammattilaisille ja alan opiskelijoille
4. ohjaavat kohderyhmien ikääntyneitä toisten toimijoiden erityisosaamisen pariin
5. syventävät yhteistyötä viranomaisten suuntaan
6. toimivat toisilleen vertaistukena työn haasteellisissa kysymyksissä


Monikulttuurisen vanhustyön yhteenliittymän jäsenet:


Eläkeläiset ry (valtakunnallinen toiminta) www.elakelaiset.fi/toiminta/monikulttuurinen-toiminta
Jade yhteisö ry (valtakunnallinen toiminta)
JADE-toimintakeskus, Käpyrinne ry (pk-seudun toiminta) www.jadetoimintakeskus.fi
ETNIMU-toiminta, Suomen muistiasiantuntijat ry (valtakunnallinen) www.etnimu.fi
Omaisneuvo-toiminta, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry (pk-seudun toiminta) www.polli.fi
Monikko ry (maakunnallinen, Keski-Suomi) www.monikkoyhdistys.com

 

Nina Pellosniemi

suunnittelija

ETNIMU-toiminta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kesäkuu 2020

Miten meillä menee? Poikkeustilanteen vaikutukset vieraskielisten ikääntyvien arkeen. 

 

Koronapandemian myötä järjestökentällä heräsi nopeasti huoli vieraskielisestä ikäväestöstä. Ovatko he saaneet tarpeeksi tietoa ajankohtaisesta tilanteesta ja onko viranomaistieto saavuttanut myös vieraskieliset iäkkäät? Entä miten he pärjäävät uudessa rajoitusten mullistamassa arjessa?

Viiden ikääntyvien vieraskielisten parissa toimivan järjestön tekemästä kyselystä ja sen pohjalta kootusta raportista käy ilmi, että viranomaisten rooli kontaktin ottajana tai avun antajana näyttäytyi pienenä. Suurimpana auttajaryhmänä arjen toimissa olivat läheiset ja sukulaiset sekä järjestötoimijat. Järjestöjen ohjaajien henkilökohtaiset puhelut iäkkäille olivat tärkeässä roolissa. Tietoa koronaviruksesta ja poikkeusolojen ohjeistuksesta oli saatu eniten internetin kautta Suomesta ja ulkomailta sekä omankielisiltä ryhmänohjaajilta.

Organisaatioiden ohjaajat soittivat yli sadalle iäkkäälle asiakkaalle ja kyselivät kuulumisia heidän omalla äidinkielellään. Kyselyjä tekivät venäjän-, viron-, arabian-, somalin-, kiinan-, farsin-, darin-, kurdin- ja vietnaminkieliset ohjaajat.

Työryhmän muodostivat:

Eläkeläiset ry:n monikulttuurinen toiminta, Käpyrinne ry:n JADE-toimintakeskus, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n Omaisneuvo-toiminta, Suomen muistiasiantuntijat ry:n ETNIMU-toiminta ja Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry:n Kotona täälläkin -hanke. Työryhmän yhteisenä tavoitteena on edistää vieraskielisten ja ulkomaalaistaustaisten ikääntyvien asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa, lisätä viranomaisten tietoisuutta kulttuuri- ja kielivähemmistöistä sekä edistää ikääntyvien hyvinvointia ja osallisuutta vanhuspalveluissa. 

 

Työryhmän raportti löytyy täältä: Miten meillä menee? 

 

Nina Pellosniemi

suunnittelija

ETNIMU-toiminta