ETNIMU-projekti 2015–2017

 

Etnistaustaisten ikääntyvien aivoterveyden edistäminen

ETNIMU-projekti on päättynyt.

ETNIMU-projektissa kehitettiin venäjän-, viron- ja somalinkielisille sekä romaniväestön ikääntyville ja heidän läheisilleen asiakaslähtöistä ryhmätoimintaa.

Projektissa rakennettiin etnisen ja kulttuurisen taustan erityispiirteet huomioon ottavaa yhteistyötä ikäihmisten, heidän läheistensä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja oppilaitosten välille.

Projektissa:

  • jaettiin tietoa aivoterveydestä eri etnisille ryhmille heidän omalla äidinkielellään sekä kehitettiin ohjausta ja neuvontaa
  • edistettiin kulttuurisensitiivisyyttä jakamalla projektissa saatua tietoa ja kokemuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille
  • rakennettiin moniammatillinen tukiverkosto, jossa olivat mukana erilaiset monikulttuuriset yhteisöt

 

Kiitämme lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja mukana olleita tahoja. Ilman teitä projekti ei olisi ollut mahdollinen!

 

 

 

 

 

 

 


Projektia tuettiin Veikkauksen tuotoilla.