Erikieliset materiaalit

 

Ajutervist edendama!

Aju tervise halvenemine ja mäluhäired ei sõltu keelest, kultuurist ega rahvusest. Käesolev juhend on kirjutatud teile, rühmajuhendajad, kes te aitate kaasa Soomes elavate etnilise taustaga eakate aju tervise edendamisele. Juhend on mõeldud ka vanematele inimestele, kes tunnevad huvi oma aju tervise edendamise ja mäluga seotud teemade vastu.

Mälu funktsioneerimisega seotud materjali on avaldatud soome keeles palju. Käesolev juhend koondab peamised teemad lihtsalt loetavaks tervikuks. Juhendi aluseks on ETNIMU projektis aastatel 2015–2016 toimunud kursuse teemad, mille põhjal on koostatud üks üheselt mõistetav tervik.

Vastavalt kursuse ülesehitusele on juhend kättesaadav viies keeles: soome, eesti, vene, somaali ja inglise keeles.
Juhendi juurde kuuluvad harjutuste vihikud – Harjutusi aju aktiveerimiseks 1 ja 2 – mida on soovitatav kasutada koos käesoleva juhendiga.

Juhend koos harjutuste vihikutega moodustab töövahendi, mille abil rühmajuhendajad saavad läbi viia samalaadset kursust oma rühmas. Juhendi sisu osas on konsulteeritud eri valdkondade ekspertidega, kes on andnud juhendi koostamiseks hindamatu panuse. Siiras tänu neile selle eest!

 1. Teavet mälu kohta
 2. Aju tervis
 3. Mäluhäired, mäluhaigused, dementsus
 4. Õnnelik aju mäletab kõige paremini
 5. Meeled
 6. Liikumine
 7. Viibimine värskes õhus
 8. Toitumine
 9. Uni ja unehäired
 10. Kohtle mäluhaigustpõdevat inimest õigesti
 11. Muutused mäluhaigust põdeva inimese käitumises
 12. Mäluhaigusele viitavad ohumärgid

 

Harjutusi aju aktiveerimiseks 1

 

Käesolev käsiraamat on kirjutatud teile, rühmajuhendajad, kes te edendate Soome elama asunud eakate heaolu. Juhendisse on kogutud 22 koordinatsiooni- ja keskendumisharjutust. Liikumisülesanded toetavad aju tervist, parandades aju ja lihaste omavahelist koostööd. Aju vajab aktiveerimist.

Isegi vähene liikumine ja treening võivad parandada elukvaliteeti oluliselt. Vananedes nõrgeneb kontroll lihaste ja liigutuste üle. Regulaarse liikumise abil saame vanusega kaasnevaid muutusi aeglustada.

Liikumine tugevdab ka vaimset tervist ning toetab mälu. Väga kasulik on teha midagi sellist, mida varem pole proovinud. Uued oskused loovad ajus uusi seoseid. Keskendumisvõime treenimine parandab mälutegevust igapäevastes toimetustes.

Aktiivne eluviis ja sotsiaalsed suhted on peamised tegurid, mis aju tervena hoiavad. Harjutusi võib teha rühmas või üksinda kodus. Teistega koos harjutusi tehes saab üksteist toetada. Rühmategevuses saab ka naerda, mis on väga tervistav. Uue harjutuse selgeks õppimine õnnestub paremini, kui treening on lõbus ja sama harjutust
korratakse mitu korda.

Harjutused on koostatud nii, et need muutuvad järk-järgult raskemaks. Raskusastet võib muuta, lisades uusi liikumissuundi või kaasates harjutusse teisi kehaosi. Nii näiteks saab jalgade harjutusele juurde võtta liikumise kätele. Harjutusi võib sooritada seistes või istudes. Mõelge koos rühmaga välja ka täiesti uusi harjutusi.

 

Harjutusi aju aktiveerimiseks 2

 

Harjutuste kogumik on kirjutatud teile, rühmajuhendajad, kes te edendate Soome elama asunud eakate heaolu. Kogumikust leiate 26 erinevat harjutust mälu treenimiseks. Nende harjutuste näitel saate edaspidi ise luua uusi ülesandeid, mida oma rühmale välja pakkuda.

Mälutreening on uus suund vaimse tervise edendamise valdkonnas. Oma aju funktsioone saab parandada igaüks. Ei ole head ega halba mälu. Meie mälu töötab selektiivselt, valides ainult selle, mis pakub talle kõige rohkem huvi. Harjutades tähelepanu- ja keskendumisvõimet, suudame endale vajalikke asju emotsioonide põhjal paremini meelde jätta.

Kõige lihtsam viis mälu treenida on koondada tähelepanu ja keskenduda tegevusele, arendada süsteemsust, loovust ja kujutlusvõimet. Mälutreeningul ei tegeleta mitte niivõrd mälu endaga, vaid mälu kasutamise oskustega, leides seoseid talletatava ja juba teada-tuntud vahel. Kui inimene loob need seosed ja kujutluspildid, on meelde jäämine niisama hästi kui kindel.

Keha treenimine tagab füüsilise tervise, kuid ka mälu treenimine on vajalik ja kasulik. Mäluharjutusi tehes säilivad ja paranevad vaimsed võimed. Kogumikus
esitatud harjutusi saab teha ka iseseisvalt, aga rühmas saadud koosolemise rõõm teeb tuju heaks ja loob ühtekuuluvuse tunde.

Harjutused on koostatud nii, et neid saab kasutada ennekõike rühmatunni läbiviimisel: arendades valitud teemal vestlusi, sõnamänge, kasutades käelist tegevust (värvimist) ja lisades uusi tegevusi. Ülesandeid ja liikumisharjutusi võite omavahel siduda, et muuta tund elavamaks ja mitmekesisemaks.

 

 


Kansi Nimi Kieli
Muistitulkin käsikirja

 

Kirjoittajat: Pellosniemi N, Jaakson S.

suomi
Muistitulkin materiaali Suomi

romaniväestö
Muistitulkin materiaali Englanti

englanti
Muistitulkin materiaali Venäjä

venäjä
Muistitulkin materiaali Viro

 

 

viro
Muistitulkin materiaali Kiina

kiina
Muistitulkin materiaali Arabia

arabia
دليل مُختصر للأشخاص الذين تمت دعوتهم لاختبار الذاكرة

arabia
记忆测试的简短指南

kiina
Brief guide for the persons invited to memory test

englanti
Памятка приглашенному на тестирование памяти

venäjä
Lühike juhend mälutestile kutsutud inimesele

viro
Pieni opas muistitestiin kutsutulle

suomi
Harjoituksia aivojen aktivointiin 2

suomi
Harjoituksia aivojen aktivointiin 1

 

Jaakson S, Rönkkö E, Jaakkola U.

suomi
Aivoterveyttä edistämään!

 

Kirjoittajat: Jaakson S, Jaakkola U.

suomi
Kulttuurisensitiivinen muistityö

suomi
Aju tervist edendama!

 

Jaakson S, Jaakkola U.

viro
Harjutusi aju aktiveerimiseks 2

 

Jaakson S, Jonuks A, Jaakkola U.

viro
Harjutusi aju aktiveerimiseks 1

 

Jaakson S, Rönkkö E, Jaakkola U.

viro
Для поддержания здоровья мозга

 

Jaakson S, Jaakkola U.

venäjä
Упражнения для активизации мозговои деятельности 2

 

Jaakson S, Jonuks A, Jaakkola U.

venäjä
Упражнения для активизации мозговои деятельности 1

 

Jaakson S, Rönkkö E, Jaakkola U.

venäjä
Horumarinta caafimaad maskaxeedka

 

Jaakson S, Jaakkola U.

somalia
Jimicsiyada dardargelinta maskaxda 2

 

Jaakson S, Jonuks A, Jaakkola U.

somalia
Jimicsiyada dardargelinta maskaxda 1

 

Jaakson S, Rönkkö E, Jaakkola U

somalia
Improving brain health

 

Jaakson S, Jaakkola U.

englanti
Cultural Sensitivity in Memory Work

 

Jaakson S, Hemmilä E, Jaakkola U.

englanti
Exercises to activate the brain 2

 

Jaakson S, Jonuks A, Jaakkola U.

englanti
Exercises to activate the brain 1

 

Jaakson S, Rönkkö E, Jaakkola U.

englanti
Harjoituksia aivojen aktivointiin 1

 

Jaakson S, Rönkkö E, Jaakkola U.

romaniväestö
Aivoterveyttä edistämään!

 

Kirjoittajat: Jaakson S, Jaakkola U.

romaniväestö
Harjoituksia aivojen aktivointiin 2, suomenkielinen opas, 2017

 

Jaakson S, Jonuks A, Jaakkola U.

romaniväestö